Správa městských hřbitovů Tachov

Pro firmy

Upozornění  pro firmy provádějící činnosti na veřejných pohřebištích

Každá činnost  prováděná na těchto pohřebištích, bude vždy  správci dopředu oznámena. Činnost, ke které je nutné povolit vjezd do prostoru pohřebišť, je potřeba  nahlásit alespoň jeden den před,  buď osobně nebo telefonicky na číslech 374 774 182,       778 742 907 -  administrativa  nebo 773 780 843 - správce.